امروز: شنبه، 27 مهر 1398

عکسهای ماهیگیری حمید مولایی درسد ماملو

  عکسهای ماهیگیری حمید مولایی درسد ماملو

از طرف: حمید مولایی
تاریخ صید: تیز ماه 90
مکان ماهیگیری: زنجان-سد سلمانلو
پیام: با سلام/کپوری که ملاحضه میفرمایید با خمیر معمولی توسط قلاب کپوری صید شده
 

عکسهای ماهیگیری حمید مولایی درسد ماملو
عکسهای ماهیگیری حمید مولایی درسد ماملو
عکسهای ماهیگیری حمید مولایی درسد ماملو