امروز: پنج شنبه، 25 مهر 1398

عکسهای ماهیگیری بختیار نادری از سد کارون 3

عکسهای ماهیگیری بختیار نادری از سد کارون 3

از طرف: بختیار نادری
تاریخ صید:
مکان ماهیگیری: ایذه دریاچه سد کارون3
پیام: با قلاب ماهیگیری

 عکسهای ماهیگیری بختیار نادری از سد کارون 3