امروز: یکشنبه، 28 مهر 1398

عکس ماهیگیری سرکوت تاین از دریاچه زریبار

  عکس ماهیگیری سرکوت تاین از دریاچه زریبار

از طرف: سرکوت تارين

تاريخ صيد: 1391

مکان ماهيگيري: درياچه زريبار

پيام: اين ماهي 13 کيلويي را با يک عدد نخود جوشانده

و سيم 30 گرفتم.با دامادمون آقاي هادي مراديان

45 دقيقه مشغول بوديم تا موفق به بيرون کشيدنش شديم.