امروز: دوشنبه، 1 بهمن 1397

محل وجود و زندگی اردك ماهی

محل وجود
اردك ماهی :ـ
محل وجود و زندگی اردك ماهی


 


اردك ماهی اصولا ماهی
تجمعی نیست زیرا با برخورد با یك اردك ماهی هم سایز خود بلا خره  به
هم آسیب جدی خواهند رساند و اگر اردك ماهی كوچكتر باشد خورده خواهد شد و
اگر بزرگ تر باشد اردك ماهی كوچك خورده خواهد شد.

محل وجود و زندگی اردك ماهی


معمولا اردك ماهی فقط در
زمان جفت یابی به صورت گروهی دیده می شوند و آن هنگام فقط موقع مهاجرت جهت
تخمریزی است.


اما در اوایل فصل جفت
یابی مناطقی را مشاهده خواهید نمود كه در آنها اردك ماهی ها به صورت جفت
جفت و در محدوده ای بالغ بر شش متر مربع محلی جهت  انجام مراسم جفت
یابی به خود اختصاص می دهند در این مراسم ابتدا چند نر به دورماده شروع به
خود نمایی و پس از آن به جنگ می پردازند و در آن زمان اردك ماهی به سمت محل
كوچ و سرانجام تخمریزی حركت می كند  و در آن هنگام است كه جهت تغذیه
مناسب وارد دریا یا دریاچه های بسیار عمیق می شود و طی این مدت جفت خود را
انتخاب می نماید و جنس نر نیز به نوبه خود جهت قدردانی از این انتخاب اولین
شكار خود را تقدیم ماهی ماده می كند.لذا اكثر اوقات ماهی
نر به دام صیاد می افتد و
این عشق بازی در بیشتر موجودات دیده
می شود

محل وجود و زندگی اردك ماهی.محل وجود و زندگی اردك ماهی


اردك
ماهی در اواخر فصل پائیز جفتیابی را تمام نموده و به مناطق عمیق جهت سپری
نمودن زمستان مهاجرت می كند لذا به دلیل سرما و كمبود غذا اردك ماهی به یك
دلیل به طعمه های ماهیگیران حمله نمی كند. آیا خواب زمستانی می تواند دلیل
باشد؟

محل وجود و زندگی اردك ماهی


خیر جواب
منفی است دلیل آن تغذیه و ذخیره غذا در طول پائیز جهت زمستان است لذا در
طول زمستان اردك ماهی كمتر به جانداران حمله می كند و در صورت تغذیه از
موجودات مرده استفاده می كند و این دلیلی است كه ماهیگیران در زمستان فقط
از طعمه طبیعی و مرده استفاده می نمایند
اما عجیب ترین و جالبترین
حركت این ماهی محل تخمریزی آن است كه مناطقی كم عمق و با جریان بسیار آرام
آب را در فصل بهار انتخاب می كند تا درعین حفاظت از تخمها و در آینده بچه ها اكسیژن
رسانی به شكل بهتری انجام گیرد و این ماهی در طول تبدیل تخم به بچه ماهی
بیست روزه از آنها مراقبت ویژه می كند و در این مدت كه به دوره
تخمگذاری
معروف است به یك موجود بسیار خطرناك تبدیل می گردد به هر
حال دفاع از تخمها برای این ماهی بسیار مهم است.ـ

محل وجود و زندگی اردك ماهیمحل وجود و زندگی اردك ماهی


بعد از مدتی والدین
زندگی مجردی خود را شروع نموده و محل
تخمریزی را رها نموده و به سمت مكانهایی چون دهانه رودها و
باتلاقها و مكانهایی كه می تواند از وجود بچه اردك ماهیهای دیگر و بچه
ماهیهای دیگر پر باشد
برای تجدید قوا می روند و بچه
ها كم كم پس از رشد بسته به اندازه طولی بدن و شرایط سنی به سمت عمق روانه
می شوند.

محل وجود و زندگی اردك ماهی


اردك ماهی جهت صید به
محلهایی می رود كه در آنجا تجمع ماهی و موجودات قابل تغذیه فراوان باشد لذا
هر ماهی جهت تغذیه و پناه گرفتن به نیها و صخره ها و خزه ها و گیاهان زیر
آب می رود در نتیجه این تجمع باعث فراهم نمودن شكارچیانی چون ماهی های سوف
و پرندگان و حشرات ماهیخوار می گردد كه برای اردك ماهی یك ولیمه مناسبی
خواهند بود-شكارچی ماهی خود شكار
یك ماهی چون اردك ماهی می گردد.ـمحل وجود و زندگی اردك ماهی


برخی مواقع شاهد پرش بچه
ماهی ها به صورت یك فوج می باشیم كه نشان دهنده حمله یك ماهی شكارچی چون
اردك ماهی است. این ماهی بسیار به اكسیژن حساس است اما به دلیل داشتن
استتار مناسب می تواند به سطح آب نزدیكتر گردد. این ماهی بسیار محتاط بوده
و به آرامی حركت می كند و موقع شكار به صورت برق آسایی حمله می كند.بار ها
و بارها مشاهده نموده ایم كه هنگام حمله فرصت فكر كردن از ماهیگیر سلب می
شود و تنها تجربه و مهارت به كمك ماهیگیر می آید. حمله هایی كه اردك ماهی
انجام می دهد برخلاف قزل آلا ادامه مسیر ندارد و اردك ماهی در یك جا ثابت
می ماند لذا نیاز به یك شوك دارد تا قلاب را درون دهان ماهی فرو كرد. لذا
هر گونه تكانهای نا بهنگام می تواند یك اردك ماهی باشد و مستوجب یك شوك
ملایم است.

محل وجود و زندگی اردك ماهیمحل وجود و زندگی اردك ماهی


اردك ماهی را میتوان در
فصل گرما در مناطق نسبتا كم عمق یافت و نیز در دهانه رودها به دریاها و رفته رفته
وقتی كه هوا سرد می گردد این ماهی به سمت مناطق عمیق مهاجرت می كند.
در این مناطق كم عمق در فصل گرم میتوان اردك ماهی صید نمود اما اندازه
آنها كوچك و معمولا یك اندازه اند و لی تعداد آنها بسیار اندك است. این
ماهی در بین علفزارهای زیر آب كه رنگ سبز روشن دارند مخفی میگردد كه
استفاده از یك طعمه شناور رو آبی بسیار مفید است و اگر این طعمه یك بازبیت
یا طعمه صدادار دیگر باشد نتیجه بسیار جالب خواهد بود.


مناطقی كه كف آنها به رنگ
سیاه دیده می شود دارای اردك ماهی های بزرگتری است ولی كمتر از جاهای دیگر
ولی اردك ماهی های بزرگ كمتر به طعمه های متحرك حمله می كنند و بیشتر به
طعمه های مرده و بزرگ حمله می كنندمحل وجود و زندگی اردك ماهی.


كناره نیها خصوصا در
فاصله دومتری این نیهای بلند اردك ماهی زیاد تری دیده می شود خصوصا در
مناطقی كه دارای سایه هستند لذا به این دلیل است كه نام دیگر اردك ماهی غاز
لوله است (لوله به زبان شمالی یعنی نی) اما دقت كنید كه ماهی صید شده را از
محل نیها دور كنید تا باعث گیردادن قلاب شما در این نیزارها نگردند.


بهترین موقع صید اردك
ماهی سپیده دم است و موقع گرگ و میش غروب و بدترین موقع آن هنگام ظهر است.
صید این ماهی  در هوای بارانی مشكل است ولی در هوای ابری كه هنوز
باران نزده بسیار خوب استماهیگیران اعتقاد دارند كه شروع فصل صید اردك ماهی از اواسط شهریورماه تا
اواسط آبان ماه است.ـ

محل وجود و زندگی اردك ماهی


این ماهی به هرچیزی ممكن
است حمله كند حتی پاروی قایق چرا كه بارها و بارها برای ما چنین اتفاقی
افتاده است و اردك ماهی در شب به دلیل صدا و ارتعاش پارو به گمان طعمه زخمی
به پارو حمله كرده و پارو را خراش داده است لذا برخی ماهیگیران با یك فنجان
واژگون ضرباتی را به سطح آب وارد می كنند تا توجه ماهی را به محل جلب كنند
ولی خطر حمله اردك ماهی به دست ماهیگیر همچنان باقی خواهد بود.ـمحل وجود و زندگی اردك ماهیاردک ماهی

همه چیز در مورد اردک ماهی


اردک ماهی در ویکی پدیا :

این ماهی مثل گونه‌های دیگر خانوادهٔ اردک ماهی‌ها ماهی شکارچی و مهاجم است
سر او به شکل پوزه اردک پهن می‌شود و دارای یک دهان با تعداد زیادی دندان
تیز می‌باشد. اردک ماهی در میان خزه‌های آب‌های تمیز محل زندگیش به دنبال
شکار پرسه می‌زند و آماده حمله به هر موجود قابل خوردن مثل پرندگان در حال
شنا در سطح آب است."

اردك ماهی
همه چیز در مورد اردک ماهیEsox ها یك دسته از ماهیهای آب شیرین می باشند و تنها عضو خانواده Esocidae
راسته Esociformes است. نوعی از این گونه Esox Lucius یا همان اردك ماهی
ساكن شمال كره زمین می باشد. گونه هایی از این دسته مانند Pike ها ( اردك
ماهی) شناخته شده اند. این گونه اردك ماهی بومیان منطقه آمریكای شمالی و از
اروپای غربی تا سیبری در منطقه اروپا آسیا می باشند.[img]]http://bitasoft.topcities.com/images/Fishing/8/pike02.gif[/img]اردك ماهی ها می توانند تا ماكزیمم طولی معادل 183 سانتیمتر رشد نمایند و
به حداكثر وزنی معادل 35 كیلوگرم برسند. گزارش شده است كه این ماهی می
تواند به سن 30 سالگی برسد. آنها شكلی كشیده و اژدر مانند با سری نوك تیز و
دندانهای برنده همانند اغلب ماهیهای شكارچی دارند. رنگ آمیزی آنها خاكستری
– سبز با خالها یا لكه های آشكار است. اشكال روی بدن اردك ماهی همانند
اثر انگشت می باشد و هر كدام با شكلها و الگوهای متفاوت می باشند.اردك ماهی از دامنه وسیعی از منابع غذایی تغذیه می كند. عمده شكارشان دیگر
ماهیها به انضمام انواع خودشان می باشد. شكار اصلیشان كه همواره در دسترس
می باشد ماهی كولمه یا Roach می باشد. همچنین آنها به شكار ماهیانی همچون
سوف حاجی طرخان (Perch) ، مار ماهیها و كپور ماهیان می پردازند. آنها
ماهیهایی به اندازه یك سوم خودشان را می بلعند. اردك ماهیها همخوار
هستند(همانند ماهی سوف). تقریبأ 20 درصد جیره غذایشان را ماهیهای كوچكتر از
جنس خودشان تشكیل می دهد.

آنها همچنین از حشرات ، كرمها و دوزیستان از قبیل سوسمارهای آبی ، سمندر
آبی یا قورباغه زمانی كه غذا كمیاب می شود تغذیه خواهند كرد و گهگاهی از
پستانداران كوچك مانند موشها هنگامی كه آب در خشكی پیشروی می كند تغذیه
خواهند كرد. پرندگان كوچك از قبیل جوجه اردك ممكن است مورد هدف یك اردك
ماهی واقع شود. همچنین اردك ماهیها می توانند تا مارهای شناگر از قبیل تیره
مارها را شكار كنند. یك اردك ماهی بالغ می تواند به راحتی یك اردك وحشی
بالغ را درسته ببلعد. پس بی دلیل نیست كه به این ماهی كوسه آب های شیرین لقب داده اند.
و این هم عکس های ماهی هایی که گرفتم :

تاریخ عکس : 28 مرداد 1389البته میدونم این ماهی ها زیاد بزرگ نیستند,Big Grin هر وقت ماهی زیاد میگیری همه کوچیک اند و وقتی هم بزرگ میگیری به ندرت بیشتر از 8 یا 10 میشه گرفت
[img]]http://forum.yas-theme.com/imgup/P130108_11.59o.jpg[/img]
همه چیز در مورد اردک ماهیمنبع : forum.yas-theme.com