امروز: یکشنبه، 30 تیر 1398

ماهي حلوا سياه

ماهي حلوا سياه

Parastromateus nigerبدن این ماهی عریض و از دو پهلو فشرده می‌باشد. دهان انتهایی و فک بالا از پشت و در پایین و به صورت نامحسوسی به جلوی حاشیه چشم مختوم می‌گردد. هر فک ماهی دارای یک ردیف دندان‌های مخروطی ریز می‌باشد. باله پشتی با 4 تا 5 خار کوتاه با یک شعاع سخت و 41 تا 44 شعاع نرم ادامه می‌یابد. قسمت مستقیم خط جانبی دارای 8 تا 19 فلس ضعیف می‌باشد که روی ساقه دمی تشکیل تیغه ضعیفی را می‌دهد ،باله مخرجی دارای دو خار پوشیده و غیر قابل مشاهده در بالغین است که به یک خار و 35 تا 39 شعاع نرم ختم می‌شود. باله شکمی در نمونه‌های بزرگ تر از 10 سانتی متر دیده نمی‌شود، باله‌های سینه‌ای دراز و شمشیری شکل می‌باشند، پولک‌ها ریز بوده و زود کنده می‌شوند. رنگ بدن در بالغین یک دست خاکستری –نقره‌ای تا قهوه‌ای متمایل به آبی ، و باله‌ها دارای لبه‌های سیاه است،در افراد جوان دارای باله‌های شکمی زیر گلویی، سیاهرنگ و خطوط تیره عمودی در طرفین بدن می‌باشد. یک نوع ماهی پلاژیک است که در منطقه فلات قاره یافت می‌شود و معمولاً روی بسترهای گلی در اعماق 15 تا 40 متر دیده می‌شوند. روزها در نزدیک بستر و در هنگام شب به سطح آب نزدیک می‌شود تغذیه آنها از زئوپلانکتونها ،سخت پوستان و ماهیان کوچک می‌باشد.بیشینه درازای بدن 55 سانتی متر می باشد. نام محلی :حلواتكثير مصنوعي همراه با پرورش لارو ماهي حلوا سفيد

تكثير مصنوعي همراه با پرورش لارو ماهي حلوا سفيد

براي نخستين بار در كشور، تكثير مصنوعي همراه با پرورش لارو ماهي حلوا سفيد در خوزستان با موفقيت انجام شد.

تكثير و پرورش اين گونه ارزشمند آبزي، در قالب يك پروژه تحقيقاتي از سوي مركز تحقيقات آبزي پروري جنوب كشور در ايستگاه تحقيقاتي ماهيان دريايي بندر امام خميني (ره) صورت گرفت.

رئيس مركز تحقيقات آبزي پروري جنوب كشور در گفت و گو با ايرنا، تكثير و پرورش اين گونه آبزي را از پروژه هاي مصوبي دانست كه با هدف دستيابي به بيوتكنيك تكثير مصنوعي همراه با پرورش لارو اين ماهي با ارزش انجام شد.

بيوتكنيك ماهيان دريايي به دانش دستيابي به روشها و دستورالعملهاي تكثير ماهيان دريايي اطلاق مي شود.

دكتر"جاسم غفله مرمضي" دستيابي به تكنيكهاي پرورش لارو حلوا سفيد را براي توسعه تجاري و بازسازي ذخاير در معرض تهديد اين گونه با ارزش آبزي ضروري دانست.

وي توضيح داد: در عصر حاضر، ماهي حلوا سفيد يك كانديد جالب براي آبزي پروري در بسياري از كشورهاست زيرا از ارزش تجاري و تقاضاي بسيار بالايي در حوزه خليج فارس برخوردار است.

دكتر مرمضي با اشاره به اينكه جمعيت اين گونه آبزي در سالهاي اخير رو به كاهش گذاشته، علت اين امر را بهره برداري بيش از حد از ذخاير اين آبزي باارزش در آبهاي طبيعي عنوان كرد.

ماهي حلوا سفيد با نام انگليسي ‪ silver pomfret و نام علمي ‪argenteus ‪ Pampus در كشوركويت و استانهاي خوزستان و بوشهر "زبيدي" ناميده مي شود.

اين گونه آبزي داراي ارزش غذايي بالايي است به طوري كه در سراسر جهان مشتريان فراواني دارد.

اين ماهي همچنين داراي پراكندگي وسيعي در مناطق مختلف جهان از درياي شرق چين در آسياي جنوب شرقي و اقيانوس هند تا خليج فارس است.

ماهي حلواسفيد، گرانترين و باارزش ترين گونه ماهي در خليج فارس است كه صادراتي محسوب مي شود، اين ماهي در بازارهاي داخل هركيلوگرم به قيمت ‪60 تا‪ 70 هزار ريال و در بازارهاي خارجي به قيمت بيش از ‪ 120 هزار ريال خريد و فروش مي شود.

صيد كنوني اين ماهي درآبهاي شمالي خليج فارس، در محدوده استان خوزستان، سالانه حدود ‪ 624 تن است.

مناطق ليفه، بوسيف وبحركان، مناطق مهم نوزادگاهي اين آبزي درشمال خليج فارس در محدوده آبهاي خوزستان به شمار مي روند.

توسعه تكنيكهاي پرورش لارو ماهي و توليد بچه ماهي حلوا سفيد براي اولين بار در جهان در ژوئن سال ‪ 1997 دركويت انجام شد.

تكثير و پرورش ماهي حلوا سفيد پس ازتخم كشي از مولدين وحشي كه به وسيله تورهاي گوشگير سطحي صيد مي شوند صورت مي گيرد.

اين مولدها پس ازصيدبه قفسهاي دريايي انتقال ونگهداري شده وپس از تفكيك نروماده براي توسعه مولدين پرورشي درمحلي مناسب نگهداري مي شوند.