امروز: یکشنبه، 30 تیر 1398

اشنايي و معرفي ماهي حلوا

ماهي حلوا سفيد با نام انگليسي silver pomfret و نام علمي pampus argenteus كه در كويت زبيدي ناميده مي شود ، داراي ارزش غذايي بالايي است كه در سراسر جهان مشتريان فراواني دارد . اين ماهي همچنين داراي پراكندگي وسيعي در مناطق مختلف جهان از درياي شرق چين در آسياي جنوب شرقي و اقيانوس هند تا خليج فارس دارد . در سالهاي اخير به علت بهره برداري بيش از حد ذخاير اين گونه در آبهاي طبيعي ، كاهش شديدي در ذخاير آن در كويت و ساير مناطق جهان ايجاد گرديده است . عليرغم كاهش ايجاد شده در ذخاير طبيعي اين گونه و افزايش قيمت آن تحقيقات اندكي بر روي توسعه تكنولوژي هچري و پرورش اين گونه در سالهاي اخير انجام گرديده است .

   

بقيه در ادامه مطلب


فهرست آبزیان و فرآورده‌های دریایی انواع ماهي

فهرست آبزیان و فرآورده‌های دریایی انواع ماهي

  • جراح ماهیان

    1. جراح ماهی قهوه‌ای

  • منقار ماهیان

    1. منقار ماهی شکارچی

  • کفشک ماهیان چپ‌رخ

    1. کفشک پرلکه

  • ‌‎