امروز: چهارشنبه، 7 خرداد 1399

عکسهای ماهیگیری کاربر یاس جانبو از لرستان

 عکسهای ماهیگیری کاربر یاس جانبو از لرستان

 http://cdn.persiangig.com/preview/fwGeVI3vVR/large/photo_2015-12-24_21-35-20.jpghttp://cdn.persiangig.com/preview/7OYSv9pJDO/large/photo_2015-12-24_21-34-44.jpghttp://cdn.persiangig.com/preview/7cPQUgGbHY/large/photo_2015-12-24_21-35-27.jpg

 

تاریخ صید : 20-9-94

روش صید : لانسه کشی

پیام : ماهی قزل روش لانسه کشی توی اب کم عمق که شدت داره خیلی خوب جواب میده