امروز: شنبه، 21 تیر 1399

عکسهای ماهیگیری غلامرضا احمدی در دریاچه دامداران تهران

  عکسهای ماهیگیری غلامرضا احمدی در دریاچه دامداران تهران

از طرف: غلامرضا احمدی

تاریخ صید: تیر91

مکان ماهیگیری: تالاب دریاچه دامداران تهران

پیام: ماهی کپور .طعمه کرم