امروز: شنبه، 21 تیر 1399

سری دوم عکسهای ماهیگیری وحید نجفی مقدم از درود

سری دوم عکسهای ماهیگیری وحید نجفی مقدم از درود

از طرف: وحيد نجفي مقدم

تاريخ صيد: 12/5/1391

مکان ماهيگيري: تالاب شيرين سو و رودخانه دورود

پيام: براي گرفتن ماهي صبرهميشه صبرداشته باشيد

 

 عکسهای ماهیگیری وحید نجفی مقدم از درود

سری اول عکسهای ماهیگیری وحید نجفی مقدم از درود

 از طرف: وحيد نجفي مقدم
تاريخ صيد: 12/5/1391
مکان ماهيگيري: تالاب شيرين سو و رودخانه دورود
پيام: براي گرفتن ماهي صبرهميشه صبرداشته باشيد