امروز: شنبه، 21 تیر 1399

عکس های ماهیگیری اسماعیل صادقی از دریاچه گهر

 عکس های ماهیگیری اسماعیل صادقی از دریاچه گهر

از طرف: اسماعیل صادقی
تاریخ صید: 23/4/1391
مکان ماهیگیری: دریاجه گهر
پیام: خالق طبیعت،زیباترین است
 پیام: در دامان طبیعت خدا را راحت میتوان یافت
 پیام: با حفظ طبیعت به فکر آیندگان نیز باشیم