امروز: شنبه، 21 تیر 1399

عکسهای ماهیگیری حسین ممیان در سد ستارخان اهر

 عکسهای ماهیگیری حسین ممیان در سد ستارخان اهر

از طرف: حسين مميان

تاريخ صيد: 15/9/90

مکان ماهيگيري: سد ستارخان اهر

پيام: رکورد ماهي سوف سد ستارخان اهر در سال 90

پيام: صيد ماهي سوف در سد اهر با طعمه ژله اي

پيام: صيد ماهي سوف در ساعت 11 شب سد ستارخان اهر