امروز: سه شنبه، 6 خرداد 1399

عکس ماهیگیری علي محمدي از بندر سیراف

عکس ماهیگیری علي محمدي از بندر سیراف

از طرف: علي محمدي
تاريخ صيد: 10.9.1391
مکان ماهيگيري: بندر سيراف
پيام: شکار دختر ناخدا و سفره ماهي