امروز: سه شنبه، 6 خرداد 1399

عکسهای ماهیگیری روحان علاف پور از گیلان

عکسهای ماهیگیری روحان علاف پور از گیلان

از طرف: روحان علاف پور
تاريخ صيد: 89-2-25
مکان ماهيگيري: گيلان- لنگرود
پيام: ماهي آمور و گربه ماهي از رودخانه هاي

لنگرود و ماهي كپور از ساحل چمخاله لنگرود