امروز: شنبه، 21 تیر 1399

عکسهای ماهیگیری غلامرضا رسولی از زنجان

عکسهای ماهیگیری غلامرضا رسولی از زنجان

مکان ماهيگيري: سد گلابر زنجان
پيام: وزن : 6 کيلوگرم
تاريخ صيد: 1390
مکان ماهيگيري: سد تهم زنجان
پيام: وزن ماهي 9.75 کيلو گ
پيام: 36 ماهي کپور 3 کيلوئي صيد شده توسط آقايان رسولي و رضائي و اسدالهي