امروز: شنبه، 21 تیر 1399

همه چيز در باره ماهي يا نيزه ماهي


قهرمان سرعت ماهیان بادبان ماهي يا نيزه ماهي

بادبان ماهی یا شمشیر ماهی

همه چيز در باره  ماهي يا نيزه ماهي

قهرمان سرعت ماهیان بادبان ماهي يا نيزه ماهي

بادبان ماهی یا شمشیر ماهی از خانواده istiophoridae     است ، باله بزرگ پشت این ماهی وقتی کاملا باز می شود به شکل بادبان به نظر می رسد، که مشخصه این ماهی و تفاوت آ ن با ماهیان دیگر است.

آرواره های بالایی بادبان ماهی مانند شمشیر به جولو امتداد یافته و باله بزرگ پشتش وقتی کاملا باز شده است به شکل بادبان به نظر می رسد.

بدن این ماهی را به 6 متر و وزن آن را به 450 کیلو گزارش داده اند . طول بدن بادبان ماهی ها معمولی 2/4  - 2/1 متر وزن  آنها حدود 200 - 150 کیلو می باشد.

فقط یک نوع بادبان ماهی در آبهای مناطق حاره دیده می شود و از این نوع ماهی تعداد بیشماری در آبهای دریای کارابین و سواحل فلوریدا زندگی می کنند . این ماهی ها در تابستان های گرم به نقاط دور دست یعنی تا شمال دماغه کاد و خلیج ماین مسافرت می کنند.

 

سرعت بادبان ماهی

بزرگترین مشخصه بادبان ماهی سرعت آن است. این ماهی یکی از سریع ترین ماهی ها و شاید سریع تر از تمام انواع ماهی ها است.

با سرعت معادل 60 گره دریایی یا 110 کیلومتر در ساعت حرکت می کند .بادبان ماهی ها در آب های متلاطم جریان های اقیانوس که اکسیژن کافی برای تنفس آنها دارند زندگی می کنند.

تغذیه

آروراره های بالایی بادبان ماهی دندان های کوچک زیادی دارد که به سمت جولو تا سطح پایینی پوزه شمشیر مانند آن امتداد می یابد.خوراک بادبان ماهب را ماهی های دیگر ،به ویژه پرنده ماهی تشکیل می دهند؛ ولی آنها از ماهیان دیگری از قبیل ماهی های ساکن آب های عمیق ،ماهیهای تون،سوزن ماهی ها،و ماهی های کولی تغذیه می کنند. هشت پا ها و اختاپوس ها نیز طعمه خوبی برای بادبان ماهی محسوب می شود.