امروز: سه شنبه، 6 خرداد 1399

طعمه صيد نيزه ماهي يا بادبان ماهي

طعمه صيد ماهی مارلین(نیزه ماهی) يا بادبان ماهي

  

صید ورزشی ماهی مارلین یکی از سخت ترین ماهیگیری های دنیا می باشد که تا زمان ۷۲ ساعت جنگندگی با این ماهی اتفاق افتاده واین ماهی حتی به ماهیگیر حمله می کند. . . . .

در این پست  درباره طعمه ماهی مرکب توضیح داده شده است . . .

مواد لازم یک ماهی مرکب و ریسه آماده محکم

شناور که به رنگ نارنجی می باشد در شکم ماهی مرکب قرار می گیرد برای نگهداشته شدن طعمه بروی ریسه

 

 

با میله ای طول ماهی مرکب را سوراخ می منیم برای عبور ریسه

 

 

با عبور میله ای تو خالی از ماهی مرکب برای عبور دادن ریسه

 

 

نخ را از سوراخ ایجاد شده عبور دهید

 

 

ریسه که با قفل شدن شناور نارنجی در ماهی مرکب در انتها سر ماهی مرکب انجام شد آماده می باشد

 

 

منبع : ايران فيشينگ