امروز: سه شنبه، 6 خرداد 1399

گالري عكسهاي ماهي روستر - خروس ماهي

گالري عكسهاي ماهي روستر - خروس ماهي

 

گالري عكسهاي ماهي روستر - خروس ماهي

 

گالري عكسهاي ماهي روستر - خروس ماهي

 

 

گالري عكسهاي ماهي روستر - خروس ماهي

 

 

 

گالري عكسهاي ماهي روستر - خروس ماهي

 

 

گالري عكسهاي ماهي روستر - خروس ماهي

 

 

 

 

گالري عكسهاي ماهي روستر - خروس ماهي

 

 

 

گالري عكسهاي ماهي روستر - خروس ماهي

 

گالري عكسهاي ماهي روستر - خروس ماهي

 

 

گالري عكسهاي ماهي روستر - خروس ماهي


معرفي ماهي روستر

معرفي ماهي روستر

معرفی یکی از ماهی دریایی زیبا به نام ( Rooster )

(قابل توجه این ماهی در ایران هم شکار میشود در چابهار و سواحل کیش و بند عباس)

این ماهی زیبا و تهاجمی میباشد که غذای این نوع ماهی میگو و ماهیهای کوچک در سنین ۸ سال می باشد و رشد آن کم ولی در تهاجمی آن افزایش خیلی بینزیری را به همراه دارد . در سنین بالا از ماهیهای بزرگ حتی هشت پا بزرگ استفاده می کند .

ماهی (Rooster) که از دسته ماهیهای خاویاری می باشد و کم چربی و بسیار گوشت خوش طعمی را دارد

 

طعمه ای که بیشتر برای سید این ماهی استفاده میشود یا ماهی کوچک یا طعمه های مصنوعی بیشتر به کار میرود